św. Franciszek Salezy

T owarzystwo św. Franciszka Salezego zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi. Ks. Bosko swoje życie poświęcił dla młodzieży i dzieci, organizując dla nich oratoria (miejsca nauki, zabawy, modlitwy i pracy), a także szkoły dające zawód i szanse dalszej nauki. Spośród jego wychowanków założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego. W 1876 ta nowa wspólnota zakonna liczyła już 330 członków. W 1887 (tzn. na rok przed śmiercią ks. Bosko) zgromadzenie liczyło 1049 salezjanów.
Salezjanie w dalszym ciągu pracują z młodzieżą w szkołach oratoriach, świetlicach, domach poprawczych, prowadzą parafie i wyjeżdżają na misje.

Patron Zgromadzenia św. Franciszek Salezy (St. François de Sales) żył w latach 1567-1622. Biskup Genewy, Doktor Kościoła, wybitny teolog i promotor duchowości uświęcenia codziennego życia, kaznodzieja, mistyk, współzałożyciel zakonu wizytek. W swej działalności posługiwał się dość oryginalnymi jak na owe czasy środkami. Drukował ulotki, rozdawał je i rozlepiał na murach. Wyjaśniał w nich zwięźle i precyzyjnie prawdy wiary, Był autorem dzieł pisanych pięknym stylem, które zalicza się do klasyki literatury francuskiej. Ukończył paryską Sorbonę. W roku 1923 Papież Pius XI ogłosił go patronem dziennikarzy i prasy katolickiej.   Ksiądz Bosko uznał, że właśnie on będzie znakomitym wzorcem dla jego chłopców. Jest patronem zgromadzenia Księży Salezjanów, którzy pracują m.in.  w naszej parafii.