Spotkanie organizacyjne dla uczestników październikowej Pielgrzymki do Włoch, odbędzie się w środę – 12 września po wieczornej Mszy św. w sali Jana Pawła II. Na spotkaniu będzie można dokonać wpłaty kwoty 220 €.

Zapraszamy!