Jest już znana data bierzmowania: 24 maja 2018 r. – godzina 17.00

Kalendarz najbliższych wydarzeń dla gimnazjalistów z klasy III gimnazjum wygląda następująco:
23 kwietnia, po wieczornej Mszy świętej, spotkanie dla gimnazjalistów (przychodzącymi na spotkanie w poniedziałki) wraz z rodzicami
24 kwietnia, po wieczornej Mszy świętej, spotkanie dla gimnazjalistów (przychodzącymi na spotkanie we wtorki) wraz z rodzicami
25 kwietnia, po wieczornej Mszy świętej, spotkanie dla gimnazjalistów (przychodzącymi na spotkanie w środy) wraz z rodzicami
Młodzież przynosi ze sobą dane świadka bierzmowania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie zgodę na pełnienie funkcji świadka bierzmowania z parafii zamieszkania świadka); dane dotyczące imienia patrona bierzmowania wraz z jego krótkim życiorysem i argumentacją dokonanego wyboru; 50 zł przeznaczone na organizację uroczystości.

10 maja, godz. 19.15, albo po wieczornej Mszy świętej, pierwsza próba śpiewu
11 maja, godz. 19.15, albo po wieczornej Mszy świętej, pierwsza próba ceremonii
18 maja, godz. 19.15, albo po wieczornej Mszy świętej, druga próba ceremonii
21 maja,
godz. 19.15, albo po wieczornej Mszy świętej, druga próba śpiewu
22 maja, godz. 19.15, albo po wieczornej Mszy świętej, trzecia próba śpiewu
23 maja, godz. 19.15, albo po wieczornej Mszy świętej, spowiedź święta

!!! OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

kontakt z ks. Piotrem, odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania pomocą e-maila: bierzmowanie.orunia@gmail.com