Katecheza

Księża z naszej parafii katechizują w następujących szkołach:

 

Szkoła Podstawowa nr 16:

    • ks. Jarosław Krzysztonek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

    • ks. Lech Idźkowski
    • ks. Andrzej Bryłowski 

Przedszkole „POD BUKAMI”

    • ks. Jacek Grochowski