Katecheza

Księża naszej parafii katechizują w następujących szkołach:

Gimnazjum Publiczne nr.16

  • ks. Piotr Ziółkowski – przygotowanie do bierzmowania

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska:

  • ks. Mirek 

Przedszkole „POD BUKAMI”