To grupa młodzieży gimnazjalnej, która dostrzega potrzebę służenia innym i chętnie włącza się np. w świąteczne akcje „Świąteczna paczka”. Kołem CARITAS opiekuje się ks. Tadeusz.