Liturgiczna Służba Ołtarza

W naszym życiu i w kontaktach z innymi ludźmi poruszamy się w wielu społecznościach. W szkole będzie to nasza klasa, w klubie sportowym będzie to drużyna, w harcerstwie zastęp. By przynależeć do któreś z nich należy często spełniać pewne warunki. Szkołę wybieramy ze względu na to czego i jak chcemy się uczyć. Drużyny sportowe tworzą osoby sprawne i lubiące rywalizację sportową, a harcerz niczego się w życiu

nie boi. MINISTRANCI to jednak szczególna wspólnota. Tutaj nie trzeba być ponadprzeciętnym uczniem, wyćwiczonym sportowcem, czy sprawnym i wytrzymałym harcerzem.

 

Spoglądając na naszą parafię i analizując jej działalność duszpasterską i wychowawczą, dostrzeżemy istnienie wielu grup i wspólnot. Do pierwszych wspólnot z pewnością możemy zaliczyć ministrantów, jest to najstarsza grupa w parafii.

 

OPIEKUNEM MINISTRANTÓW w naszej Parafii jest KS. TADEUSZ KICIŃSKI, który współpracuje bezpośrednio z wybranym dnia 1 września 2016 roku Zarządem Ministrantów, w którego skład wchodzą następujące osoby:

 

 

  • Paweł Szwęch – PREZES MINISTRANTÓW
  • Damian Osiewski – VICE PREZESI
  • KRZYSZTOF DZIDZIUL – CZŁONEK ZARZĄDU
  • PIOTR KAROL – CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

Zarząd zbiera się, by wspólnie omawiać tematy, które mają później przerabiać wraz z chłopcami na zbiórce, przygotowywać imprezy ministranckie, podzielić obowiązki, dokonywać oceny działalności grupy. Chłopcy poza stałą formacją tu na miejscu wyjeżdżają na rekolekcje powołaniowe do Lądu, na Ministranckie Święto Dominika Savio, które odbywa się w różnych miastach naszej inspektorii, na wakacje ministranckie w różne części polski i nie tylko, na turnieje piłki nożnej i inne tego typu spotkania, aby w ten sposób mieć okazję do nauczenia się czegoś nowego i podzielić się z drugimi swoimi doświadczeniami. Obecnie LSO u “Jana Bosko” liczy w sumie ok. 70 ministrantów (począwszy od kandydatów, szkołę podstawową po przez gimnazjum, szkołę średnią i aż po ministrantów honorowych). Chętnie włączamy się w służbę przy ołtarzu uświetniając przede wszystkim święta i uroczystości kościelne. Swoją formację pogłębiamy podczas cotygodniowych zbiórek, które odbywają się według poniższego planu:

 

 

  • PONIEDZIAŁEK, GODZ. 17:00 – GRUPA I (KANDYDACI I SZKOŁA PODSTAWOWA)
  • PRZEDOSTATNIA I OSTATNIA ŚRODA, GODZ. 17:00 – GRUPA II (GIMNAZJUM)
  • OSTATNIA ŚRODA, GODZ. 17:00 – GRUPA III (SZKOŁA ŚREDNIA I STUDIUJĄCY)

 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH CHŁOPCÓW, KTÓRZY PRAGNĄ ZOSTAĆ MINISTRANTAMI. SZCZEGÓŁY NA TEMAT NABORU DO WSPÓLNOTY MINISTRANCKIEJ MOŻNA UZYSKAĆ U KS. TADEUSZA ORAZ U PREZESA PAWŁA.

 

Dobrą też okazją do wspólnego spotkania się jest pierwszo czwartkowa Msza św., sprawowana przez

  1. Opiekuna w naszych intencjach, na którą przychodzimy wraz ze swoimi rodzicami.

 

Zapewne jest wiele innych faktów, o których można by było napisać, wiele z nich bardziej rozwinąć, ale w tym celu trzeba by było wydać osobną książkę. Sądzimy jednak, że te parę zdań uzmysławia w pewnym stopniu to czym jest w naszej parafii grupa ministrantów.

 

“Króluj nam Chryste!”