ZHR nawiązuje do tradycji przedwojennego harcerstwa mocno osadzonego w  wartościach chrześcijańskich. Opiekunem jest p. Jerzy, nasz kościelny.