9 września 2017

21 NIEDZIELA ZWYKŁA ____________ 25 SIERPNIA 2019

W dniu dzisiejszym składamy Bogu dziękczynienie za 25 lat istnienia parafii p.w. św. Jana Bosko w Gdańsku Oruni. Myśl naszą kierujemy przede wszystkim ku duszpasterzom salezjanom, […]