30 marca 2012

DROGA KRZYŻOWA w Parku Oruńskim

Tradycyjnie już, w piątek V tygodnia Wielkiego Postu, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w plenerze.