WSPIERAMY KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA
9 czerwca 2019
BOŻE CIAŁO 2019
9 lipca 2019

Wspólnota Dobrego Pasterza wraz z ks. Przemysławem uczestniczyła w rekolekcjach „Weekend o uwielbieniu” w dniach 1-2 czerwca w Ośrodku Rekolekcyjnym Źródło Jakuba w Dobrym Mieście. Był to czas wielkiej Łaski dla każdego, w którym budowaliśmy naszą JEDNOŚĆ z Bogiem w Trójcy Świętej oraz zacieśnialiśmy więzi między sobą. Zarówno prowadzone katechezy o modlitwie uwielbienia jak i obcowanie z Eucharystycznym Jezusem w adoracji były źródłem Łaski dla nas i – ufamy – dla naszych bliskich. Ten błogosławiony czas był nam dany dzięki modlitwie i dążeniu naszej liderki Moniki Żurawskiej, której świadectwo na koniec rekolekcji odkryło przed nami Jej serce i głębokie pragnienie bycia z nami wszystkimi w tym miejscu i czasie. Czuliśmy też szczególną troskę naszego księdza Przemysława, którego modlitwa we Mszy św. kończącej rekolekcje dodała nam Wiary, Nadziei i Miłości (byliśmy bogaci dzięki obecności naszego kapłana). Ufamy, że owoce tego spotkania będą przychodziły do nas i kościoła naszej parafii jeszcze długo; dzisiaj z pewnością możemy powiedzieć, że wzbogacił nas Pan Bóg w umiejętność rozpoznawania mocy modlitwy uwielbienia oraz jej pierwszeństwa przed innymi modlitwami. Wiemy, czujemy i chcemy , aby modlitwie uwielbienia zawsze towarzyszyło dobro oraz głębokie przekonanie, że Pan Bóg kocha nas i nasze uwielbienie przez świadczenie naszym życiem. Wielbimy Boga pełniąc Jego wolę wobec nas – ta prawda nie zawsze do nas dociera z właściwą siłą i mocą. Szczególnie trudno jest wielbić Boga w cierpieniu– trzeba mieć ogromną i głęboką wiarę. Chwała Panu za wszystko co czyni wśród nas!

Po zakończeniu rekolekcji w Dobrym Mieście było nam dane odwiedzić Kalwarię w Głotowie oraz barokowy kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Świętego Floriana.

Kalwarię Warmińską zbudowano w ostatnim dwudziestopięcioleciu XIX wieku. Mękę Chrystusa oddają naturalistyczne rzeźby znajdujące się w kapliczkach murowanych z cegły i kamienia. Zarówno ich usytuowanie (w dolince) jak architektura sprawiają, ze kontemplacja Drogi Krzyżowej Chrystusa staje się nieodłącznym „dziełem” tego miejsca. Oby było nam dane wrócić do Dobrego Miasta i okolic ze Wspólnotą Dobrego Pasterza…

Komentarze są wyłączone.