KOLĘDOWANIE Z DIKANDĄ
25 stycznia 2017
KOPIEMY DLA KS. BOSKO…
28 stycznia 2017

Od kilku miesięcy – jak zapewne wszyscy zauważyli – trwają prace renowacyjne elementów metaloplastyki naszego ołtarza. Odnowione jest tabernakulum, chrzcielnica, fryzy na ołtarzu i ambonkach. Ołtarz otrzymał nową, marmurową mensę. W przededniu Odpustu Parafialnego, zakończona została renowacja postaci Księdza Bosko. Prace renowacyjne wykonuje p. prof. Wawrzyniec Samp, który jest autorem tego ołtarza. Nadaje zatem nowego blasku swemu dziełu sprzed 35 lat. Do odnowienia zostanie jeszcze figura M B Wspomożycielki Wiernych, Chrystus ukrzyżowany – centralna postać ołtarza i być może święci wokół krzyża. Renowacja byłaby niemożliwa, gdyby nie ofiarność parafian. Za wszystkie składane na ten cel ofiary w II niedzielę miesiąca, tzw. niedzielę gospodarzą, składamy wielkie Bóg Zapłać!

Komentarze są wyłączone.