REKOLEKCJE ADWENTOWE
6 grudnia 2015
KOLĘDA 2022
3 stycznia 2016

Parafia pw. Św. Jana Bosko w okresie od od 1.12.2014 do 25.01.2015 roku realizowała „Podprogram 2014” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Program FEAD  polegał na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodotkowo wobec osób objętych Podporgramem realizowane były różne działania toważyszące, majace na celu włączenie spoełczne.  W ramach działań towarzyszacych z każdą  z osób przperowadzono rozmowę wspierajacą.

Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zgodnie z zazasadmi realziacji Podprogramu 2014 pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 dla osoby samotnie godspodarujacej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocy udzielna była poprozez dostarczanie żywności w formie paczek, w skład których skałd  wchodziły:

    1. 3 opakowania makaronu świderki,
    2. 2 opakowania cukru białego,
    3. 2 l mleka UHT
    4. 2 opakowania mielonki wieprzowej
    5. 1 l oleju rzepakowego

Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.

 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jana Bosko w ramach Programu udzielił pomocy żywieniowej 176 osobom i tym samym rozdystrybuował 2920 kg żywności.

Podprogram 2014 realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWIENIOWA 2014 -2020

UE

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Komentarze są wyłączone.